• Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice

Aktuality

Nové články

 • Občasník obce

  OBČASNÍK OBCE STUDNICE ve formátu PDF můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu: obcasnik_obce_studnice_podzim_2015    

 • SMS systém obce

  Informační SMS systém obce Studnice Obec Studnice nově nabízí občanům možnost přihlásit se do systému „informačních SMS obce Studnice“. Smyslem…

Elektronická úřední deska

 • Ohrožené prostory říjen 2016

  --- Újezdní úřad vojenského ůjezdu Březina
 • Oznámení obce

  --- Oznámení obce
 • Veřejná vyhláška - doručování

  --- Oznámení obce
 • Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

  --- Oznámení obce
 • Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstev krajů

  --- Oznámení obce
 • Ohrožené prostory září 2016

  --- Újezdní úřad vojenského ůjezdu Březina

Směrnice a nařízení

 • Obecně závazná vyhláška 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Studnice

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Obecně závazná vyhláška obce Studnice č.1/2015, o stanovení systému shromžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Studnice

Kontaktujte nás