• Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice

Aktuality

Nové články

 • SMS systém obce

  Informační SMS systém obce Studnice Obec Studnice nově nabízí občanům možnost přihlásit se do systému „informačních SMS obce Studnice“. Smyslem…

Elektronická úřední deska

 • Ohrožené prostory v měsíci říjnu 2015

  --- Újezdní úřad vojenského ůjezdu Březina
 • Svolání zastupitelstva obce

  --- Oznámení obce
 • Výzva občanům

  --- Dokumenty z jiných úradů
 • Záměr pronajmout obecní majetek

  --- Oznámení obce
 • Záměr pronájmu obecního majetku

  --- Oznámení obce
 • Omezení přístupu do Mě.ú. Vyškov

  --- Dokumenty z jiných úradů

Směrnice a nařízení

 • Obecně závazná vyhláška obce Studnice č.1/2015, o stanovení systému shromžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Studnice

 • Obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Studnice č. 1/2013, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Studnice

Kontaktujte nás