• Obec Studnice
  • Obec Studnice

Demografie

Velikost sídla

Katastr obce má celkovou rozlohu 631 ha. Z toho připadá na:

  ha
ornou půdu 398
zahrady 14
ovocné sady 2
louky 93
pastviny 5
lesy 84
vodní plochy 2
ostatní plochy 23
zastavěná plocha 12

Počet domů

celkem 234 z toho:

trvale obydlené domy 178
neobydlené domy 5
rekreační chalupy 51

Daňová výtěžnost: 2 176,- Kč.
Bydlící obyvatelstvo v roce 1999: mužů 232, žen 264, celkem 496 obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel

 

Rok 1900 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1999 2000
Poč. ob. 1120 1009 1180 716 837 805 668 572 526 521

 

Rok 20001 2002 2003 2004 2005 2006
Poč. ob. 522 521 508 508 494 485

Kontaktujte nás