• Obec Studnice
  • Obec Studnice

Prapor a znak

Dne 20. dubna 2000 slavnostně převzal starosta obce p. Koutný z rukou předsedy Poslanecké sněmovny p. Klause rozhodnutí o přidělení znaku a praporu obci Studnice

Znak a prapor jsou vyjádřením svébytnosti, ale i hrdosti nad vším, co dobrého se již podařilo vykonat, jsou současně i závazkem a vyjádřením vůle pokračovat v budování obce i dobrých mezilidských vztahů. Ale nejen to. Znak by měl ve výstižné zkratce symbolizovat obes, anebo charakterizovat to podstatné z dějin obce, měl by postihnout nejdůležitější nebo nejzajímavější děje či etapy z minulosti. Tím, že obyvatelé získali pro svou obec prapor a znak, se otevřeně hlásí i k její historii.

Obecní znak

Do obecního znaku bylo vzato do úvahy:

  • Pečeť obce - smrk
  • Název obce - studna
  • Majitelé obce - tinktury a dělení lomenou čarou
  • Patron obce - šíp


Smrk
Z pečetí obou obcí je převzat jehličnatý strom, upravený na smrk, vyrůstající z trávníku

Studna
Název obce pochází od obecného jména studnice - studna, které narozdíl od jiných obcí odvozených z osobních jmen, jde znázornit kresbou studny.

Tinktury a dělení lomenou čarou
Mezi prvními majiteli obce byli páni z Boskovic, kteří měli v červeném štítě stříbrný sedmihrotý hřeben. Toto znamení již používá několik měst a obcí, proto místo hřebene je odvozeno dělení lomenou čarou o sedmi špicích, které vyjadřují počtem jednak upomínku na první majitele, dále částečnou polohu obce - vrchovina, kopcovitý kraj, a v neposlední řadě připomínka na druhou svět. Válku, kdy obec byla vystěhována na 70 různých míst(jedna špice představuje deset míst). Jejich tinktury ze znaku (červená a stříbrná) lze použít do obecního znaku.
Od 15. století obec patřila pod vyškovské panství, které bylo v majetku olomouckých biskupů z jejichž tinktur (červená a stříbrná) lze rovněž odvodit i barevné provedení obecního znaku.

Šíp
Patronem obce je sv. Jiljí, zobrazovaný obvykle v benediktinském hábitu s laní u nohou někdy s rukou či nohou zasaženou šípem. Jeho atributy jsou laň, popřípadě parohy, šíp. U obce Studnice je navržen za atribut patrona obce šíp.

Obecní prapor

Návrh obecního praporu vychází z navrženého a zvoleného obecního znaku a jeho barevného provedení. List tvoří svislý bílý žerďový pruh o délce 1 délky listu s červeným svislým šípem oddělený lomenou čarou o sedmi špicích a tři vodorovné pruhy červený, bílý a zelený.

Prapor i znak byl slavnostně požehnán v místním kostele.Kontaktujte nás