Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj v roce 2022 podpořil obec Studnice v rámci dotačního projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na akci „Pořízení věcných prostředků požární ochrany JPO Studnice“.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

 • Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice

Služby v obci

Sportovní areál
Pošta
Praktický lékař
Kadeřnictví
Občerstvení - 
obchod 
Mateřská škola
Ubytování

Sportovní areál

Provozní řád sportovního a kulturního zařízení obce Studnice

 

Zařízení je tvořeno:

 • víceúčelovou zpevněnou asfaltovou plochou,
 • kurtem s umělým povrchem,
 • kulturním areálem pro společenské a kulturní akce.

 

 1. Hřiště smí být užíváno pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které bylo vybudováno, a to míčové hry, tenis a nohejbal.
 2. Provozní doba je od 7.00 hod do 21.00 hod.
 3. Areál je pronajímatelný jak fyzickým osobám, tak organizacím a kolektivům. Objednávky a rezervace kurtu je možné dohodnout na tel. č. 773564171. Dětem do 8 let je vstup povolen v doprovodu osoby nad 15 let.
 4. Vstup na hřiště a výstup z hřiště je povolen pouze vstupní brankou. Je zakázáno přelézat plot a vylézat na jeho konstrukci.
 5. Vstup na plochu hřiště je povolen ve vhodné sportovní obuvi. Zakazuje se vstupovat na hřiště v obuvi znečištěné, v kopačkách, kanadách, tretrách apod.
 6. Na hřišti je z bezpečnostních důvodů zakázáno požívání jídla, cukrovinek a pití nápojů ze skleněných lahví. V celém areálu hřiště platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 7. Je zakázáno odhazování odpadků na hřišti a v jeho okolí.
 8. Zakazuje se svévolné ničení a poškozování sportovního zařízení. Vzniklé škody uhradí ten, kdo je způsobil.
 9. Provozovatel hřiště – paní Kolaříková – nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí.
 10. Veškerá činnost probíhá na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování.
 11. Po ukončení hry je třeba hřiště uvést do původního stavu – úklid sítí, branek a zametení povrchu.
 12. V případě lehčího úrazu je pro ošetření k dispozici lékárnička u správce hřiště. V případě těžšího úrazu je možné přivolat pomoc na těchto linkách: tísňové volání - 112, záchranná služba - 155, policie - 158, hasiči - 150
 13. Při nedodržení provozního řádu, nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci sportovní činnosti z hřiště vykázáni.
 14. Za nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno.

Provozovatel zařízení si vyhrazuje změnu provozního řádu.

V případě zjištění závad, toto laskavě neprodleně sdělte provozovateli hřiště, kterým je Obec Studnice, Studnice 66, tel. 7777113332, 702182985.

Děkujeme Vám za dodržování provozního a návštěvního řádu hřiště.Bc. Jaroslav Fládr
Starosta obce Studnice

Ing. Petra Zukalová 
Zástupce starosty obce

Pošta

Pošta sídlí v budově obecního úřadu.

683 08 Studnice 66, tel: 954268308

Vedoucí pošty p. Irena Švábová, DiS.

Otevírací hodiny
Pondělí   13:15 -18:00h
Úterý 8:00 - 11:00h  
Středa   13:15 -18:00h  
Čtvrtek 8:00 - 11:00h  
Pátek 8:00 - 11:00h  
Sobota Zavřeno Zavřeno
Neděle Zavřeno Zavřeno

Po uzavření této pošty je otevřena pošta 682 01 VYŠKOV, Dvořákova 1, do 18:00 h,
v sobotu do 12:00 h
.

Praktický lékař

Praktický lékař ordinuje v budově obecního úřadu.

 
MUDr. Tomáš Blechta


tel.: 582395016, 739659751

 

Ordinační hodiny
  Studnice
Pondělí  
Úterý  
Středa  07:30 - 12:00
Čtvrtek  
Pátek  
RZP 155

 

  Otinoves  
Pondělí 08:00 - 12:30  
Úterý 07:00 - 10:30  
Středa 12:00 - 18:00  
Čtvrtek 07:00 - 12:30  
Pátek 07:00 - 12:30  

Kadeřnictví

Studnice 66, v budově Obecního úřadu Studnice

Provozní doba: po domluvě s provozovatelem

Provozovatel paní Kolaříková,  tel. 773564171, e-mail: kolapav@seznam.cz 

 


Občerstvení

Hospoda Na Návsi se nachází ve středu obce při hlavní silnici a je ideálním místem pro občerstvení na výletech v blízkém okolí Studnic. Hospoda též nabízí ubytování ve dvou oddělených ubytovnách s celkovou kapacitou patnácti lůžek a sportovní vyžití na tenisových kurtech s umělým povrchem. Provozovatelem je paní Pavla Kolaříková, Otinoves 17.

Občerstvení

 

  HOSPODA NA NÁVSI  
Pondělí

zavřeno

 

Úterý

zavřeno

 
Středa

17:00 - 21:00h

 
Čtvrtek

17:00 - 21:00h

 
Pátek

17:00 - 24:00h

 
Sobota

16:00 - 24:00h

 
Neděle

16:00 - 21:00h

 

 

Obchod

Obchod má otevírací dobu:

Pondělí 7:00 - 14:30h  
Úterý 7:00 - 15:30h  
Středa 7:00 - 11:00h  
Čtvrtek 7:00 - 15:30h  
Pátek 7:00 - 15:30h  
Sobota 7:00 - 10:00h  
Neděle zavřeno  

Mateřská škola

Mateřská škola Studnice přispěvková organizace

683 08 Studnice 1, IČO: 71003711 tel: 728 960 704

Ředitelka Bc. Zdena Loučná

webové stránky: www.ms-studnice.cz

 

Ubytování

Hospoda Na Návsi, Studnice 17,

Kontakt: paní Kolaříková, tel. 773564171, e-mail: kolapav@seznam.cz 

  

TOUR CLUB, Studnice 138, 683 08, e-mail: tour.club@post.cz 

Kontakt: Václav Trefil: tel. 603 498 994, 604 636 561

 

Kontaktujte nás