• Obec Studnice
  • Obec Studnice

Územní plán

Územní plán Studnice

Územní plán Studnice - základní členění

Územní plán Studnice - závazná část

Územní plán Studnice - odůvodnění

Územní plán Studnice - širší vztahy

Územní plán - hlavní výkres

Územní plán Studnice - doprava

Územní plán Studnice - vodní hospodářství

Územní plán Studnice - energetika

Územní plán Studnice - veřejně prospěšné stavby a opatření

Územní plán Studnice - koordinační výkres

Územní plán Studnice - výkres záborů

Změna č. 1 územního plánu Studnice

Změna č. 1 územního plánu Studnice - textová část

Změna č. 1 územního plánu Studnice - základní členění

Změna č. 1 územního plánu Studnice - koncepce uspořádání obce

Změna č. 1 územního plánu Studnice - doprava

Změna č. 1 územního plánu Studnice - energetika a spoje

Změna č. 1 územního plánu Studnice - vodní hospodářství

Změna č. 1 územního plánu Studnice - veřejně prospěšné stavby a opatření

Změna č. 1 územního plánu Studnice - širší vztahy

Změna č. 1 územního plánu Studnice - výkres koordinační

Změna č. 1 územního plánu Studnice - výkres koordinační - výřez

Změna č. 1 územního plánu Studnice - předpokládané zábory

 

 

 

 

Právní stav

Textová část Studnice právní stav po vydání Změny č. 1

Výkres základního členění území právní stav ÚP Studnice

Hlavní výkres právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce dopravy právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce technické infrastruktury-energetika a spoje právní stav ÚP Studnice

Výkres koncepce technické infrastruktury-vodní hospodářství právní stav ÚP Studnice

Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření právní stav ÚP Studnice

Výkres širší vztahy

Výkres koordinační právní stav ÚP Studnice&

Výkres koordinační - výřez právní stav ÚP Studnice

Kontaktujte nás