• Obec Studnice
 • Obec Studnice

Přehled akcí v obci na rok 2018

 • 27.01.2018 – Ples
 • 17.02.2018 – Ostatky – Studánky, Mechlov
 • XX.02.2018 – Sáňkování + Noční bruslení – Studánky, TJ (bude upřesněno dle počasí)
 • 03.03.2018 – Dětský karneval – Studánky
 • XX.03.2018 – Posezení se seniory – obec
 • 23.03.2018 – Noc s Andersenem – Studánky
 • 24.03.2018 – Keltský telegraf - Mechlov 
 • XX.03.2018 – Divadlo pro děti – obec
 • 21.04.2018 – Den Země – obec, hasiči, Studánky, Mechlov, TJ
 • 21.04.2018 – Sběr železného šrotu – Mechlov
 • 28.04.2018 – Vítání jara – Studánky
 • 30.04.2018 – Pálení čarodějnic – obec
 • 05.05.2018 – Rally Vyškov - hasiči
 • XX.05.2018 – Maraton na rotopedech + vaření guláše – Studánky, TJ, hasiči
 • 19.05.2018 – Den matek - obec
 • 25.05.2018 – Noc kostelů
 • 02.06.2018 – Den dětí – Studánky
 • XX.06.2018 – Jubilanti – obec
 • XX.06.2018 – Ukázka ke dni dětí (Vyškov) – hasiči
 • 07.07.2018 – Makrelová párty – TJ
 • 15.07.2018 – Projití stezky „Za pověstmi Drahanské vrchoviny“ – studánky
 • 21.07.2018 – Železný hasič – hasiči
 • XX.07.2018 – Nocování pod širákem – obec
 • 31.08.2018 – Ukončení prázdnin – Studánky
 • 01.09.2018 – Fotbalové utkání ženatí x svobodní – TJ
 • 01.09.2018 – Hodová zábava – Studánky
 • 07.10.2018 – Drakiáda – Studánky
 • 27.10.2018 – Odhalení pomníku padlých po rekonstrukci – Mechlov, obec
 • XX.11.2018 – Lampiónový průvod - obec
 • 01.12.2018 – Rozsvícení vánočního stromu – obec, Mechlov
 • 08.12.2018 – Mikulášská – Studánky
 • XX.12.2018 – Česko zpívá koledy – obec
 • XX.12.2018 – Turnaj ve stolním tenise - TJ
 • 31.12.2018 – Silvestrovský zápas ve fotbale – TJ

 

Přehled akcí v obci na rok 2017

 • 14.01.2017 – Turnaj ve stolním tenise – TJ
 • 15.01.2017 – Lední revue
 • 28.01.2017 – Požehnání kříže + předání nového hasičského vozidla – obec
 • 25.02.2017 – Ostatky – Studánky, Mechlov
 • XX.02.2017 – Požární ochrana očima dětí – hasiči – termín bude upřesněn
 • 11.02.2017 – zabíjačka – zastupitelé
 • 04.03.2017 – Ples
 • 11.03.2017 – Turnaj v šipkách – TJ
 • 18.03.2017 – Keltský telegraf – Mechlov
 • 19.03.2017 – Dětský karneval – Studánky
 • 25.03.2017 – Posezení se seniory – obec  
 • 31.03 .2017 – Noc s Andersenem  – Studánky
 • 22.04.2017 – Den Země – obec, hasiči, Studánky, Mechlov, TJ
 • 22.04.2017 – Sběr železného šrotu – Mechlov
 • 29.04.2017 – Vítání jara – otevírání studánek – Studánky
 • 30.04.2017 – Pálení čarodějnic – obec
 • 05.05.2017 – Rally – hasiči
 • 06.05.2017 – Odhalení nových fotografií na pomníku padlých – Mechlov
 • 13.05.2017 – Den matek – obec 
 • 13.05.2017 – Maraton na rotopedech – Studánky
 • 20.05.2017 – Mistrovské utkání ve futsale – TJ
 • 27.05.2017 – Den dětí – Studnánky
 • 27.05.2017 – Ukázka ke dni dětí hasiči
 • 10.06.2017 – Mistrovské utkání ve futsale – TJ
 • 17.06.2017 – 18.06.2017 – Zájezd Salzburg/Berchtesgaden – Mechlov
 • 08.07.2017 – Makrelová párty – TJ
 • 16.07.2017 – Projití stezky „Za pověstmi Drahanské vrchoviny“ - Studánky
 • 22.07.2017 – Železný hasič – hasiči 
 • 25.08.2017 – Ukončení letních prázdnin – Studánky
 • 26.08.2017 – Fotbalové utkání ženatí x svobodní – TJ
 • 26.08.2017 – Hodová zábava – hasiči
 • 09.09.2017 – Mistrovské utkání ve futsale – TJ
 • 23.09.2017 – Mistrovské utkání ve futsale – TJ
 • 08.10.2017 – Drakiáda – Studánky
 • 28.10.2017 – Setkání občanů nad starými fotografiemi  – Mechlov
 • 02.12.2017 – Rozsvícení vánočního stromu – obec, Mechlov
 • 02.12.2017 – Mikulášská – Studánky
 • 31.12.2017 – Silvestrovský zápas ve fotbale - TJ
 • XX.XX.2016 – Jubilanti – obec – termín bude upřesněn

 

Přehled akcí v obci na rok 2016

 • 06.02.2016 – Ostatky – Studánky
 • 27.02.2016 – Ples
 • 12.03.2016 – Turnaj v šipkách – TJ
 • 19.03.2016 – Keltský telegraf – Mechlov
 • 20.03.2016 – Dětský karneval - Studánky
 • 22.03.2016 – Velikonoce - výtvarná dílna – Studánky
 • 01.04.2016 – Noc s Andersenem – Studánky
 • 23.04.2016 – Den Země – obec, hasiči, Studánky, Mechlov, TJ
 • 23.04.2016 – Sběr železného šrotu – Mechlov
 • 24.04.2016 – Vítání jara – otevírání studánek – Studánky
 • 30.04.2016 – Pálení čarodějnic – obec
 • 03.05.2016 – Den matek – výtvarná dílna – Studánky
 • 07.05.2016 – Den matek – obec
 • 14.05.2016 – Rally – hasiči
 • 21.05.2016 – Den rodin – obec, Studánky
 • 29.05.2016 – 30.05.2015 – Zájezd do Drážďan – Mechlov
 • XX.05.2016 – Posezení s jubilanty – termín bude upřesněn
 • 11.06.2016 – Den dětí – Studnánky
 • 17.07.2016 – Projití stezky „Za pověstmi Drahanské vrchoviny“ - Studánky
 • XX.07.2016 – Železný muž – hasiči – termín bude upřesněn
 • XX.07.2016 – Makrelová párty – TJ – termín bude upřesněn
 • 26.08.2016 – Ukončení letních prázdnin – Studánky
 • 26.08.2016 – Večerní posezení s hudbou – Mechlov, obec
 • 27.08.2016 – Fotbalové utkání ženatí x svobodní – TJ
 • 27.08.2016 – Hodová zábava – Studánky
 • XX.09.2016 – Jubilanti – obec – termín bude upřesněn
 • 02.10.2016 – Drakiáda – Studánky
 • 22.10.2016 – Setkání občanů nad starými fotografiemi – Mechlov
 • XX.11.2016 – Posezení se seniory – termín bude upřesněn
 • 12.11.2016 – Rotopedy – Studánky
 • 26.11.2016 – Rozsvícení vánočního stromu – obec, Mechlov
 • 04.12.2016 – Mikulášská – Studánky
 • 06.12.2016 – Výtvarná dílna k vánočním svátkům – Studánky
 • 31.12.2016 – Silvestrovský zápas ve fotbale - TJ

 

 

Přehled akcí v obci na rok 2015

 • 14.02.2015 - Ostatky - Studánky
 • 20.02.2015 - Posezení s jubilanty - obec
 • 07.03.2015 - Turnaj ve stolním tenise - TJ
 • 21.03.2015 - Keltský telegraf - Mechlov
 • 22.03.2015 - Dětský karneval - Studánky
 • 27.03.2015 - Noc s Andersenem - Studánky
 • 29.03.2015 - Zdobení velikonočního stromečku a vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2014 - knihovna
 • 31.03.2015 - Velikonoce - výtvarná dílna - Studánky
 • 18.04.2015 - Probouzení broučků - knihovna
 • 18.04.2015 - Den země - obec, hasiči, Studánky, Mechlov, TJ
 • 19.04.2015 - Vítání jara - otevírání studánek - Studánky
 • 25.04.2015 - Sběr železného šrotu - Mechlov
 • 25.04.2015 - Maraton na rotopedech - Studánky
 • 28.04.2015 - Den matek - výtvarná dílna - Studánky
 • 30.04.2015 - Pálení čarodějnic - obec
 • 09.05.2015 - Den matek - obec
 • 15.05.2015 - Beseda - knihovna
 • 16.05.2015 - Den dětí - Studánky
 • 23.05.2015 - Mistrovská utkání ve futsale + posezení - TJ
 • 30.05.2015 - 31.05.2015 - Výlet za kulturními památkami do Krakova - Mechlov
 • 13.06.2015 - Mistrovská utkání ve futsale + posezení - TJ
 • ??.06.2015 - Posezení pro seniory - obec - termín bude upřesněn
 • ??. 06.2015 - Posezení s jubilanty - obec - termín bude upřesněn
 • 27.06.2015 - Turnaj ve futsale + posezení - TJ
 • 18.07.2015 - Makrelová párty - TJ
 • 18.07.2015 - Železný muž - hasiči
 • 19.07.2015 - Projití stezky Za pověstmi Drahanské vrchoviny - Studánky
 • 24.07.2015 - 25.07.2015 - Rally - hasiči
 • 28.08.2015 - Ukončení letních prázdnin - Studánky
 • 28.08.2015 - Večerní posezení s hudbou - TJ, obec
 • 29.08.2015 - Fotbalové utkání ženatí x svobodní - TJ
 • 29.08.2015 - Hodová zábava - Mechlov
 • 12.09.2015 - Mistrovská utkání ve futsale + posezení - TJ
 • 12.09.2015 - Uspávání broučků - knihovna
 • 26.09.2015 - Mistrovská utkání ve futsale + posezení - TJ
 • 11.10.2015 - Drakiáda - Studánky
 • 24.11.2015 - Výtvarná dílna k vánočním svátkům - Studánky
 • 28.11.2015 - Rozsvícení vánočního stromu - obec, Mechlov
 • ??.11.2015 - Posezení pro seniory - obec - termín bude upřesněn
 • 06.12.2015 - Mikulášská - Studánky
 • 31.12.2015 - Silvestrovský zápas ve fotbale - TJ

Kontaktujte nás