Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje projekty realizované obcí Studnice.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Pracák

my všichni jsme přišli uspat broučky

my všichni jsme přišli uspat broučky

gfad

gfad

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Informační SMS systém obce Studnice

Obec Studnice nově nabízí občanům možnost přihlásit se do systému „informačních SMS obce Studnice“. Smyslem projektu je dosáhnout větší informovanosti občanů o dění v obci a také lepší možnost reakce na případné krizové stavy. Do budoucna se může systém rozšířit i na e-malovou komunikaci, proto je součástí přihlášky také e-mailový kontakt.

Co budete v SMS dostávat:
-zkrácené hlášení místního rozhlasu, oznámení, pozvánky na kulturní akce obce
-varování (počasí, podvodní obchodníci, hrozby v rámci obce apod.)

Jak se do systému přihlásit:
-vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním na obecní úřad; přihláška je k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení ve formátu Adobe Acrobat PDF a MS Word DOC .

Další informace:
-systém je určen pouze vlastníkům nemovitostí v katastrálním území obce a občanům obce Studnice – Odrůvky
-přihlášení je dobrovolné
-přihlášení je odvolatelné (písemně nebo ústně na obecním úřadě)
-aktuálně probíhá zkušební provoz, a proto bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu (co se vám líbí, nelíbí, jaké informace byste uvítali)

Kontaktujte nás