• Obec Studnice
  • Obec Studnice

Elektronická úřední deska

Archiv

Oznámení obce

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 05.12.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu MŠ Studnice na rok 2018 + výhled 2019-2020 04.12.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Stavební úpravy ke zvýšení akceschopnosti JSDHO Studnice - výzva 01.12.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený rozpočet obce Studnice na rok 2018 + výhled na 2019-2020 30.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta ČR 28.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Jmenování zapisovatelky - volby prezidenta ČR 28.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Svolání zasedání ZO 29.12.2017 20.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise - prezident ČR 13.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.9/2017 10.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. - účty 06.10.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.8/2017 03.10.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.7/2017 20.09.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č .6/2017 04.09.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. Kříž 21.08.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.5/2017 18.08.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. Codes 31.07.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. REMA 12.07.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. Českomoravská světelná s.r.o. 21.06.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.4/2017 01.06.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.3/2017 15.05.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.1/2017 21.04.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.2/2017 21.04.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. Istav Media 21.04.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb - odpady 21.04.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled na rok 2018-2019 07.04.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočet obce na rok 2017 22.02.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor

Dokumenty z jiných úřadů

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů DSO Drahanská 27.11.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh střednědobého výhledu DSO Drahanská vrchovina 2018 27.11.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu DSO Drahanská vrchovina na rok 2018 27.11.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy 30.10.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
MZ - Vyhláška obecné povahy 25.09.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Exekuční vyhláška 08.09.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 04.09.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení DSO Drahanská vrchovina 26.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření DSO Drahanská vrchovina č.2 25.05.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření DSO Drahanská vrchovina č.1 25.05.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška FÚ JmK 26.04.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Schválený rozpočet DSO Drahanská vrchovina na rok 2017 20.03.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace FÚ JmK 15.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výzva občanům 10.09.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin 24.02.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Ohrožené prostory listopad 2017 30.10.2017 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Nařízení ÚÚř. č. 7/2017 24.07.2017 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Změny v režimu povolování vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu 22.12.2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Přehled bezpečnostních okruhů uzavíraných ve vojenském újezdu Březina při používání munice Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Úprava provozu na neveřejných účelových komunikacích VU Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Příloha č.1 k výnosu č.13/2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Příloha č.2 k výnosu č.13/2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor

Kontaktujte nás