Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje projekty realizované obcí Studnice.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Elektronická úřední deska

Archiv

Oznámení obce

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Svolání zasedání ZO 11.12.2019 02.12.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu MŠ Studnice na rok 2020 25.11.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Studnice na rok 2021-2023 25.11.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce Studnice na rok 2020 25.11.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů obce Studnice 10-2019 20.11.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.10/2019 20.11.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.9/2019 11.11.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.8/2019 11.10.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.7/2019 04.09.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ 19.08.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 6/2019 16.08.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.5/2019 10.07.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet obce Studnice 2018 včetně příloh 21.06.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.4/2019 05.06.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.3/2019 15.05.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.2/2019 11.04.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr pronájmu provozovny pohostinství 11.04.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. Kamika Trading, s.r.o. 25.02.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.1/2019 18.02.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.12/2018 21.01.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výroční zpráva o činnosti OÚ Studnice za rok 2018 03.01.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený rozpočet MŠ Studnice na rok 2019 + výhled na 2020-2022 19.12.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený rozpočet obce Studnice na rok 2019 19.12.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Studnice 06.10.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace GDPR 30.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení kontaktu na pověřence obce Studnice v souladu s Nařízením EP a Rady EU (GDPR) 21.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený střednědobý výhled obce Studnice na rok 2019-2020 30.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor

Dokumenty z jiných úřadů

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Informace o zveřejnění finančních dokumentů DSO Drahanská 26.11.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu DSO Drahanská vrchovina na rok 2020 25.11.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 23.09.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 06.09.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 02.09.2019 31.12.2022 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Drahanská vrchovina za rok 2018 27.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha k ZÚ DSO za rok 2018 FIN 27.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha k ZÚ DSO za rok 2018 Rozvaha 27.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha k ZÚ DSO za rok 2018 výkaz zisku a ztrát 27.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet DSO Drahanská vrchovina za rok 2018 - příloha 27.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška FU - hromadný předpisný seznam 29.04.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy - lesy 04.04.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovatelného vlastníka - příloha 04.03.2019 31.12.2023 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovatelného vlastníka - žádost 04.03.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Střednědobý rozpočtový výhled DSO Drahanská vrchovina na období 2019-2023 12.10.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Schválený rozpočet DSO Drahanská vrchovina na rok 2019 12.10.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu DSO Drahanská vrchovina na rok 2019 12.09.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtového výhledu DSO Drahanská vrchovina na rok 2019-2023 12.09.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet DSO Drahanská vrchovina za rok 2017 25.06.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Změny na úseku vydávání CP 29.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Změny na úseku vydávání OP 29.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výzva občanům 10.09.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin 24.02.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Ohrožené prostory prosinec 2019 28.11.2019 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Ohrožené prostory listopad 2019 30.10.2019 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice 16.07.2018 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Radar Sokolnice-návrh vyhlášky 16.07.2018 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Nařízení ÚÚř. č. 7/2017 24.07.2017 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Změny v režimu povolování vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu 22.12.2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Přehled bezpečnostních okruhů uzavíraných ve vojenském újezdu Březina při používání munice Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Příloha č.1 k výnosu č.13/2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Příloha č.2 k výnosu č.13/2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor

Kontaktujte nás