Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Studnice
Studniceokr. Vyškov

Popelnice

Poplatek za komunální odpad je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky (2.99 MB)

Poplatník:

 • každá fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci
 • vlastník nemovitosti, kde není trvale hlášena k pobytu žádná osoba

Sazba poplatku:

 • 600,- Kč

Splatnost poplatku: 

 • do 31. 3. 2024

Úhrada poplatku:

 • hotově na podatelně obecního úřadu 
 • převodem na bankovní účet číslo 4826731/0100 (variabilní symbol uvádějte číslo popisné domu, za který je poplatek hrazen) 
 • po zaplacení je vydána "známka", která opravňuje využívat systému likvidace odpadů a zajistí odvezení popelnice svozovou firmou. Známka musí být nalepena přímo na popelnici. 

Osvobození od poplatku: 

 • osoba starší 80 let
 • člen Jednotky dobrovolných hasičů obce Studnice
 • dítě v roce, ve kterém se narodilo
 • osoba trvale žijící mimo území České republiky déle než 6 měsíců 
 • osoba,  které byla správním rozhodnutím úředně stanovena adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Studnice, Studnice 66, 683 08 Studnice, v obci se však nezdržuje a její skutečný pobyt není znám.

Informační leták

Mohlo by Vás zajímat

nahoru