Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Studnice
Studniceokr. Vyškov

Užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky (574.4 kB). Součástí obecně závazné vyhlášky je příloha,ve které jsou uvedena prostranství, za které se poplatek vybírá. 

Předmět poplatku:

 • poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a pro umístění skládek, pro umístění lunaparků a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní akce.

Poplatník: 

 • fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství

Sazba poplatku:

 • za každý i započatý m2 a každý i započatý den
  • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ve výši 10,- Kč
  • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ve výši 10,- Kč
 • Obec stanovuje poplatek paušální částkou:
  • za umístění skládek 200,- Kč/měsíc
  • za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 300 Kč/týden
  • za užívání veřejného prostranství za hasičskou zbrojnicí pro kulturní a sportovní akce 1500,- Kč/týden

Úhrada poplatku:

 • hotově na podatelně obecního úřadu 
 • převodem na bankovní účet číslo 4826731/0100

 

Mohlo by Vás zajímat

nahoru