Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Studnice
Studniceokr. Vyškov

Sportovní areál

Sportovní areál se nachází na návsi

Zařízení je tvořeno víceúčelovou zpevněnou asfaltovou plochou a kurtem s umělým povrchem. Areál je určen k provozování sportovních aktivit, zejména tenisu, nohejbalu, volejbalu, košíkové atd.

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE STUDNICE

 1. Hřiště smí být užíváno pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které bylo vybudováno, a to míčové hry, tenis a nohejbal.

 2. Provozní doba je od 7.00 hod do 21.00 hod.

 3. Areál je pronajímatelný jak fyzickým osobám, tak organizacím a kolektivům. Objednávky a rezervace kurtu je možné dohodnout na tel. +420 777 711 332, +420 775 228 016. Dětem do 8 let je vstup povolen v doprovodu osoby nad 15 let.

 4. Vstup na hřiště a výstup z hřiště je povolen pouze vstupní brankou. Je zakázáno přelézat plot a vylézat na jeho konstrukci.

 5. Vstup na plochu hřiště je povolen ve vhodné sportovní obuvi. Zakazuje se vstupovat na hřiště v obuvi znečištěné, v kopačkách, kanadách, tretrách apod.

 6. Na hřišti je z bezpečnostních důvodů zakázáno požívání jídla, cukrovinek a pití nápojů ze skleněných lahví. V celém areálu hřiště platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.

 7. Je zakázáno odhazování odpadků na hřišti a v jeho okolí.

 8. Zakazuje se svévolné ničení a poškozování sportovního zařízení. Vzniklé škody uhradí ten, kdo je způsobil.

 9. Provozovatel hřiště – Obec Studnice – nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí.

 10. Veškerá činnost probíhá na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování.

 11. Po ukončení hry je třeba hřiště uvést do původního stavu – úklid sítí, branek a zametení povrchu.

 12. V případě lehčího úrazu je pro ošetření k dispozici lékárnička u správce hřiště. V případě těžšího úrazu je možné přivolat pomoc na těchto linkách: tísňové volání - 112, záchranná služba - 155, policie - 158, hasiči - 150

 13. Při nedodržení provozního řádu, nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci sportovní činnosti z hřiště vykázáni.

 14. Za nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno.

Provozovatel zařízení si vyhrazuje změnu provozního řádu.

V případě zjištění závad, toto laskavě neprodleně sdělte provozovateli hřiště, kterým je Obec Studnice, Studnice č.p. 66, 683 08 Studnice, tel. +420 777 711 332, +420 775 228 016.

Děkujeme Vám za dodržování provozního a návštěvního řádu hřiště.


 

Datum vložení: 6. 4. 2023 0:14
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2023 7:53
Autor: GC Uživatel

Mohlo by Vás zajímat

nahoru